Veikla

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:

  • stiprinti sportuojančių asmenų sveikatą;
  • vykdyti sportuojančių asmenų traumatizmo ir sergamumo prevenciją;
  • skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną;
  • koordinuoti kitų sporto medicinos centrų, kurių steigėjų teises ir pareigas įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamentas, veiklą.

Įstaigos veiklos sritys:

  • sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
  • medicinos pagalba sporto varžybų metu;
  • specializuota medicinos priežiūra mokomojo sportinio darbo metu (per pratybas, mokomąsias treniruočių stovyklas, varžybas);
  • sportininkų sveikatos atgavimo ir stiprinimo programų sudarymas;
  • trumpalaikė reabilitacija;
  • konsultacijų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sporto organizacijoms ir gyventojams sporto medicinos ir sveikatos stiprinimo klausimais.

Pastaba. Nuo 2016 m. birželio 2 d. sportininkams pageidaujantiems gauti sporto medicinos gydytojo konsultaciją (paslaugas) ir turintiems  šeimos gydytojo (po specialisto konsultacijos)  ar gydytojo specialisto siuntimą, paslaugos bus apmokomos PSDF lėšomis. Smulkesnė informacija skyriuje “Sveikatos tikrinimosi tvarka”, punktas 23.1..

Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Lietuva

Registratūra:  (8  5) 2400845

MD

Administracija: (8  5) 2705112

El. p.: info@sportomedicinoscentras.lt